.

Červenec 2010

Jak se učit :-)

27. července 2010 v 19:09 | niki
Výpisky, barvičky!

Rozdělení textu do logických celků, kapitol, dílů, rámečkování důležitých informací či barevná odlišnost mohou zaktivovat tzv. fotografickou paměť a ulehčí vám učení. Ale pozor, pokud
to s barvičkami a grafickou úpravou přeženete, vznikne nepřehledná smršť!

Čtěte učivo nahlas!

Přečtěte si učivo nahlas, pomalu a tak, abyste přesně věděli, o čem čtete. Představujte si, že například předčítáte bandě studentů, kteří si text prostě musí zapamatovat hned napoprvé. Během čtení můžete dělat přestávky, ve kterých si můžete
k informacím přidat nějaké svoje zlepšováky, vyjmenovat své zkušenosti s daným tématem
, apod. To zaručí, že se na čtený text budete
maximálně soustředit.

Představujte si!

Vizuálně si představujte učební text. Ty objekty
a jevy, o kterých se učíte, si spojte do příběhu, a to jak do souhrnného celku, tak do zajímavých menších oddílů. V souvislostech si zapamatujete mnohem více a lépe, než jen "biflováním".

Nutný odpočinek!

Nezapomínejte na odpočinek
, který je důležitou součástí procesu učení. Jen odpočatý mozek je schopen vstřebávat další a další informace a ukládat je tak, aby s nimi mohl vyjít na povrch právě
ve chvíli, kdy potřebujete. Ovšem dbejte na to, abyste v průběhu přestávky skutečně měli přestávku. V klidu si vypijte čaj
, s někým si promluvte, pusťte si 20minutový sitcom, zkrátka dělejte cokoliv, ale nemyslete u toho na učení.

Nutný pohyb
!

Kupodivu, i pohybová aktivita
připravuje mozek k tomu, aby pak lépe využíval uložených informací a lépe se vám vybavovali. Přesto, že pravidelný pohyb je nejlepší variantou, dobře uděláte, i když si mezi učením dopřejete menší procházku.

Psí modlidba

23. července 2010 v 18:39 | niki
PSÍ MODLIDBA

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji
naučí dělat věci, které si přeješ.

M luv se mnou často.
Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu
když zaslechnu tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,
prosím nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře,
které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu
než čest sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybys neměl žádny domov,
raději bych Tě následoval přes led a sníh,
než odpočívat na nejměkčím polštáři
v nejteplejším domově na světě,
protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
protože jÁ Ti nemohu říct, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,
abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený a schopný
chránit tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý
a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
Raději mne drž jemně ve svých rukou
a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
a já odejdu s myšlenkou, že můj osud byl
nejbezpečnější ve Tvých rukou.

víš že :)

11. července 2010 v 23:02 | niki
Už ses někdy pokusila kýchnout si s otevřenýma očima? Zkoušíš to zbytečně! Prostě to nejde!

Věděla jsi, že holky vidí ve tmě daleko lépe než kluci? Tak toho bys měla náležitě využít!

Každý člověk má celkem 696 svalů. A 34 z nich si můžeš lehce procvičit už jenom při líbání!

Špína v uších? Tak tomu se můžou žirafy jenom smát. Díky jejich padesáti centimetrovému jazyku pro ně není žádný problém čistit si uši pravidelně a bez cizí pomoci.

Průměrně se člověk za celý svůj život miluje 3000krát a líbáním stráví celkem dva týdny.

I když se ti to možná nelíbí, ve své posteli nespíš nikdy sama. Spolu s tebou ji sdílí kolem 2 milionů mikroskopických roztočů.

Je to zvláštní, ale podle statistik jsou kluci daleko častěji zasaženi bleskem než dívky. Že by příroda holkám nadržovala?

Za celý den mrkneš očima 20 000krát, aniž bys o tom věděla. Musíš uznat, že je to ten nejlepší trénink pro flirtování!

Beethoven si prý vždycky, než začal komponovat, poléval hlavu vlažnou vodou. Co takhle zkusit to před písemkou?

Do začátku dvacátého století bylo pro Evropanky naprosto normální chodit dole bez. Až od té doby se totiž začaly nosit spodní kalhotky.

Je vědecky dokázáno, že skoro všichni medvědi jsou leváci. Ale radši to nezkoušej! I medvídě by tě lehce uspalo svojí méně šikovnou pravou packou

Je nemožné lízat vlastní loket?

Když kýchneš opravdu silne, mužeš si zlomit žebro?

Když zkusíš kýchání potlacit, muže ti prasknout žíla v hlave nebo krku a ty mužeš zemrít?

Když zkusíš pri kýchání držet oci otevrené, mohou být vytlaceny?

Je pro prasata z telesných duvodu nemožné, vzhlédnout k nebi?

50 % populace nikdy nevedlo telefonický rozhovor?

Se krysy a kone nemohou pozvracet?

Nošení sluchátek jednu hodinu zvýší pocet bakterií ve tvých uších o 700 %?

Byl zapalovac vynalezen dríve než sirky?

Kvákání kachny nedelá ozvenu a nikdo neví proc?

Celosvetove 23 % všech škod na kopírkách je zavineno lidmi , kterí na nich sedí a

zkoušejí kopírovat svuj zadek?

Za celý svuj život behem spánku sníš približne 70 ruzného hmyzu a 10 pavouku? (Mmmmh!)

Moc pod cerným svetlem svítí?

Stejně jako otisky prstu také otisky jazyku nemohou mít lidé shodné?

Pres 75 % všech lidí, kterí toto ctou, se pokusí lízat svuj loket

Svět a my

10. července 2010 v 11:50 | niki
SVĚT A MY ( MY JSME SVĚT )

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale
zachovali proporce všech současných národů, měla by tato vesnice
následující složení:

57 Asiatů
21 Evropanů
14 Američanů (Severo- a Jiho-)
8 Afričanů
52 by bylo žen
48 by bylo mužů
70 ne-bílých
30 bílých
70 ne-/anti- Křesťanů
30 Křesťanů
89 heterosexuálů
11 homosexuálů
6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6 by pocházelo z USA
80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení
70 by bylo analfabetů
50 by bylo podvyživených
1 by umíral
2 by se rodili
1 by měl počítač
1 (jen jeden) by měl akademické vzdělání
Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak potřebné jsou: sounáležitost, porozumění, akceptance, vzdělání, ...

K zamyšlení:
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější než 1 milion lidí, kteří se nedožijí příštího týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, agónii týraných nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500 milionů lidí našeho světa.
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš zatčen nebo zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na Zemi.
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou postel, jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce, patříš k 8 % blahobytných lidí na světě.

Jestliže čteš tuto zprávu, jsi požehnán dvojnásobně, vždyť:
1. Někdo na tebe myslel.
2. Nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří neumí číst. A ... máš počítač!

Někdo jednou řekl:
Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze;
Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil;
Tančete, jako by se nikdo nedíval;
Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal;
Žijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi.